Na czym polega analiza składu ciała i czy jest bezpieczna?

Analiza składu ciała to bezpieczna i nieinwazyjna metoda oceny komponentów ciała z podziałem na tkankę tłuszczową, beztłuszczową masę ciała czy wodę. Pomiar polega na przesyłaniu słabych impulsów elektrycznych przez ciało, które wysyłane są przez elektrody znajdujące się na powierzchni analizatora. Metoda wykorzystuje opór elektryczny tkanek, czyli tzw. impedancję. Nisko uwodniona tkanka tłuszczowa wykazuje duży opór, w przeciwieństwie do dobrze uwodnionej tkanki mięśniowej.
Badania nie wykonujemy tylko u kobiet w ciąży oraz u osób ze wszczepionym rozrusznikiem serca i metalowymi implantami.